Stravné a školné - přihlášky - Základní škola a Mateřská škola Loukovec

Přejít na obsah

Stravné a školné - přihlášky


Platby za stravné a školné - dokumenty a informace k vytištění

Přihláška do školní družiny


Od 01.09.2023 dochází ke zdražení školního stravování


Rodičům  dětí  MŠ a ZŠ Loukovec      
Věc:  Informace rodičům dětí  ZŠ a MŠ Loukovec

V Mateřské škole Loukovec nově probíhá úhrada plateb za stravné a školné bezhotovostně formou inkasa z účtů zákonných zástupců na účet ZŠ a MŠ Loukovec, placení v hotovosti je zrušeno.

Prosíme rodiče, aby podle níže uvedených instrukcí navštívili své banky (popř. elektronicky) a zadali souhlas k inkasu ze svého účtu (zadejte dostatečně vysoký měsíční limit platby-cca 2 000 Kč kromě výše limitu nezadávejte žádná další omezení, aby pak nedošlo k blokování druhé platby).

Školné a stravné se bude strhávat zvlášť pro Vaši kontrolu.


1) Povolení k inkasu přikládáme formulář, se kterým je třeba zajít do banky, popř. povolit inkaso elektronicky přes elektronické bankovnictví.  Prosíme o vyplnění a doručení buď vedoucí školní jídelny  pí Píčové  nebo učitelkám MŠ a ZŠ.

potvrzení bankou bude jen v případě, že budete inkaso zřizovat osobně na pobočce. Pokud bude zřízeno elektronicky, prosíme o vytištěný formulář o zřízení inkasa, popř. poslaný elektronicky na školní email zs@zsloukovec.cz

2) Platby za stravné a školné
inkaso probíhá každý měsíc k 20. dni v měsíci školné k 15. dni
- nezadávejte žádné variabilní či konstantní symboly;
- dbejte také na to, aby v tomto období byl na vašem účtu dostatek prostředků
-  první inkaso-záloha na stravné měsíce září probíhá koncem srpna


Děkujeme za pochopení a spolupráci.  

        Mgr. Lenka Kolocová
                                                                                                      ředitelka MŠ


Návrat na obsah