Jablíčkování - Základní škola a Mateřská škola Loukovec

Přejít na obsah

Jablíčkování

Základní škola > Fotogalerie > Školní rok 2018 - 2019
Jako každý rok na podzim, tak i letos, proběhl na naší škole celodenní projekt – JABLÍČKOVÁNÍ. Tento projekt je věnovaný jedinému tématu: JABLKO. Slovo jablko se tedy objevilo ve všech vyučovacích předmětech.
Český jazyk - Hledat slova souřadná, nadřazené, vyjmenovat hlásky, vyslabikovat, hledání slov příbuzných, tvoření jiných slovních druhů
Matematika - vážíme a měříme obvod jablka
- nejprve odhad
- kuchyňské váhy, krejčovský metr, proužky papíru
- obtížnost úkolu dle ročníků
- soutěž o nejdelší slupku – porovnávání, měření, třídění do skupin
Přírodověda, prvouka - seznámení s jablkem jako ovocem, historií, využitím plodů, sušením, léčivými účinky, odrůdami. Královské jablko / interaktivní tabule /
Pracovní činnosti – pečení jablečného koláče
- výroba papírového jablíčka s červíkem – kartonový obrys jablka, protahovat provázek vyznačenými dírkami a provléct červíka
- výroba košíku na ovoce / karton, vlna – provlékání /
- sušení křížal
Výtvarná výchova – kresba suchým pastelem – zátiší s ovocem
Tělesná výchova - slalom mezi kuželkami
- hod do košíku
- vytvoření hada z jablek
Také jsme soutěžili o nejkrásnější, největší, nejmenší a nejzajímavější jablko. Nejtěžší jablíčko vážilo 484g. Ochutnávali jsme různé odrůdy jablek. Práce se všem dařila, projekt se velmi vydařil a už se těšíme na další
Návrat na obsah