Zápis do 1. třídy - Základní škola a Mateřská škola Loukovec

Přejít na obsah

Zápis do 1. třídy

Základní škola > Fotogalerie > Školní rok 2016 - 2017
Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku
V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Loukovec pro školní rok 2017/2018 počet žáků přijímaných do prvního ročníku na 13.
1.      Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové  školy.
Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
2.      Žáci s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
3.      Žáci s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy, kteří navštěvují mateřskou školu, která je součástí této základní školy.
4.      Žáci s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy, jejichž sourozenec navštěvuje mateřskou školu, která je součástí této základní školy.
5.      Ostatní žáci.
V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.
V Loukovci 13. 3. 2017
Mgr. Lenka Kolocová
 ředitelka školy

Návrat na obsah