O škole - Základní škola a Mateřská škola Loukovec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O škole

Základní škola

Školní rok 2016/2017 začínáme s 29 žáky.

Do prvního ročníku nastoupilo 5 žáků, do druhého 7 žáků - třídní učitelkou je Mgr. Lenka Kolocová.

Do třetího ročníku nastoupili 7 žáků, do čtvrtého 4 žáci a do pátého ročníku 86žáků - třídní učitelkou je Mgr. Michaela Čečelská

Ve školní družině se o děti stará paní Eva Vinterová, která zároveň vyučuje výchovy.

Na naší škole je zavedena rozšířená výuka anglického jazyka od prvního ročníku.

Ve škole se mimo rozvrh vyučuje hra na flétnu, práce s informačně-komunikační technologií a taneční pohybová výchova.


Veškeré aktivity školy jsou zaměřené na zpříjemnění pobytu ve škole, častý pobyt na čerstvém vzduchu, vycházky do okolí, sportovní aktivity, kulturní vyžití.

V rámci kulturních akcí spolupracujeme s okolními obcemi, dále pak s TJ Sokol a hasiči Loukovec.

V roce 2011 jsme se zapojili do projektu OVOCE DO ŠKOL, dále pokračujeme v odběru mléčných výrobků.

Škola má kompletně vybavenou tělocvičnu, nové lavice a židle v obou třídách.

Škola je vybavena sedmi žákovskými počítači a dvěma interaktivními tabulemi.

Od 1. ledna 2003 se naše škola stala školou s právní subjektivitou. Od tohoto data patří pod Základní školu Loukovec nejen pět ročníků školáků, ale také Mateřská škola a Školní jídelna Loukovec.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky